New Zealand Education - Think New Logo

NEWเรียนรู้ที่นี่ ที่นั่น ทุกที่

New

Global pathways

เริ่มก้าวแรกสู่การศึกษานิวซีแลนด์ของคุณด้วยการศึกษา Global pathways

เรียนรู้เกี่ยวกับ Global pathways

เรียนต่อในนิวซีแลนด์

ค้นหาว่าการเรียนที่นิวซีแลนด์เป็นอย่างไร

เรียนออนไลน์

เรียนจากทุกที่ในโลกและเข้าถึงการศึกษาในนิวซีแลนด์ของคุณทางออนไลน์
สำรวจวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์

คุณพร้อมที่จะเลือกอนาคตในรูปแบบใหม่หรือยัง?

ความเจริญก้าวหน้าแบบใหม่ในโลกใบใหม่ตัวเลขเป็นเครื่องพิสูจน์