New Zealand Education - Think New Logo
Students studying together

Làm việc với các chuyên viên giáo dục   

Đại lý giáo dục có thể giúp bạn tìm hiểu về các lựa chọn sẵn có và đưa ra lời khuyên để giúp bạn chọn nơi học.

Two people in a meeting on opposite sides of an office desk

Làm việc với các chuyên viên giáo dục

Sahinde Pala, Tổng Giám đốc ENZ – Dịch vụ Lĩnh vực 

Bạn còn câu hỏi nào không?

Bạn dự định bắt đầu nhập học vào lúc nào?

Khám phá thêm

Các khóa học và chương trìnhChi phí sinh hoạtSinh sống ở New Zealand