New Zealand Education - Think New Logo
Student in laboratory smiling

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tìm khóa học về khoa học

Bằng cấp đạt được ở New Zealand rất được ưu tiên săn đón bởi các nhà tuyển dụng và nhà cung cấp giáo dục trên thế giới.

Nhà cung cấp Giáo dục

Three international veterinary students are studying a live lizard, who is sitting on a table in front of them

Chọn ngành học của bạn và lập kế hoạch cho tương lai

Các khóa học và chương trình

Bắt đầu hành trình giáo dục của bạn với một lộ trình toàn cầu

Học tập trực tuyến

Top 3% trường đại học hàng đầu trên thế giới

Chuẩn bị cho tương lai của học sinh

Sự sáng tạo

Nhiều chương trình nhấn mạnh việc học thực hành để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu rộng hơn.

Ryan Serrano đến từ Philippines, tốt nghiệp tại UCOL - Universal College of Learning


Học bổng


Lộ trình học tiếng anh

Bạn dự định bắt đầu nhập học vào lúc nào?

Khám phá thêm

Các khóa học và chương trìnhHọc tập trực tuyếnSinh sống ở New Zealand