ThinkNewNZLogoVert

เรียนภาษาอังกฤษ

ค้นหาหลักสูตร

นิวซีแลนด์มีโปรแกรมภาษาอังกฤษมากมายให้เลือก

ค้นหาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเชิงวิชาการ

เส้นทางไปสู่การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี

ค้นหาหลักสูตร

หลักสูตรพื้นฐานระดับปริญญาตรี

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

ค้นหาโรงเรียน

สุนันทา บรรจงวุฒิ จากประเทศไทย นักศึกษาภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยโอทาโก

หลักสูตรภาษาอังกฤษยอดนิยมอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษและสำรวจนิวซีแลนด์

Would you like some help?

สำรวจต่อไป

อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์มหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาเหตุผลหลักในการเลือกนิวซีแลนด์