New Zealand Education - Think New Logo

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองของนักศึกษา

การศึกษาคุณภาพสูง

ระบบการศึกษา

เตรียมบุตรหลานของคุณให้พร้อมสำหรับการเรียนที่นิวซีแลนด์

ค้นหาตัวแทน

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ดัชนีสันติภาพโลก

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อนาคต

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีสูงสุด

การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล

ฮวงจิง จากจีน มารดาของ ยางเฟิงทิงอายุ 7 ปี

ยังมีคำถาม?

บุตรหลานของคุณวางแผนที่จะเริ่มเรียนเร็วแค่ไหน?

สำรวจต่อไป

โรงเรียนมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษาอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์