New Zealand Education - Think New Logo
School students in New Zealand use a telescope and digital technology to learn about the night sky.

Những lý do hàng đầu để chọn New Zealand

Why New Zealand?

Student on laptop outside with headphones

Phương pháp học tập mới

Tìm hiểu thêm

Sinh sống ở New Zealand

Dan Bai đến từ Trung Quốc, hiện học ngành kinh doanh & quản lý tại Wintec

New Zealand teachers providing learning support around study subjects and papers

Nền giáo dục chất lượng cao

Tìm hiểu thêm

Thông tin cho phụ huynh

Tự tin vào quyết định của mình

Giá trị văn hóa

School students studying sea life in a rock pool

Kaitiakitanga

school students are developing global competence skills

Đa dạng hoà nhập

New Zealand education encouraging international students new ways of looking at the world

Cầu tiến

Fabio Silveira, nghiên cứu sinh tại Đại học Canterbury

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Khám phá thêm

Chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục New ZealandCác khóa học và chương trìnhTrường học