New Zealand Education - Think New Logo

Thị thực

International student in New Zealand smiles at camera.

Bắt đầu chương trình học ở nơi đang sinh sống

Khám phá phương pháp học tập mới

Bạn cần loại thị thực nào để du học New Zealand?

Phiếu Khai báo Đi lại đến New Zealand

Khai báo Du lịchYêu cầu tiêm chủng

Yêu cầu thị thực học sinh

Thông thường, bạn sẽ cần cung cấp những thông tin sau trong đơn xin thị thực học sinh:

Xem thêm thông tin
Portrait of a couple

Thị thực để đưa gia đình đến New Zealand cùng bạn

A graduate presents at an office meeting in New Zealand.

Thị thực làm việc sau tốt nghiệp

Bạn dự định bắt đầu nhập học vào lúc nào?

Khám phá thêm

Sinh sống ở New ZealandChi phí sinh hoạtLàm việc với các chuyên viên giáo dục