New Zealand Education - Think New Logo

Chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục New Zealand

Two international students are in a laboratory and using the equipment to study green apples

Chất lượng giáo dục được kiểm định bởi chính phủ ở mọi bậc học

Student celebrating during graduation march through the streets, wearing a graduation cap and gown

Bằng cấp chứng nhận quốc tế

Work ready
educators helping students to build employability skills

Các lựa chọn học tập hướng tới tương lai

Chonlada Damrongkitkanwong - Học sinh trường trung học nữ Southland đến từ Thái Lan

A lecturer and a student are in a laboratory setting, taking notes about a jar that the lecturer is holding

Tìm hiểu về bằng cấp giáo dục New Zealand

Top 3% trường đại học hàng đầu trên thế giới

Sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên

Sinh viên tốt nghiệp với thành tích xuất sắc

Friends catching up on the beach in New Zealand

Chăm sóc học sinh

Bạn có muốn một số trợ giúp để đưa ra quyết định đúng không?

Khám phá thêm

Sinh sống ở New ZealandHọc tập trực tuyếnTrường đại học và giáo dục đại học