New Zealand Education - Think New Logo
School students studying sea life in a rock pool

TÌM HIỂU HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND

Dù bạn đang học ở cấp bậc nào, New Zealand đều có thể cung cấp cho bạn một nền giáo dục chất lượng cao giúp bạn đạt được mục tiêu học tập của mình.

Các cấp độ học - Khung Bằng cấp của New Zealand

higher education helping students to achieve their goals

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (từ 18 tuổi trở lên)

Trường đại học và giáo dục đại học

Các tổ chức giáo dục đại học

Shin Yee Teh, đến từ Malaysia, sinh viên Cử nhân Thương mại tại Đại học Auckland

Primary school students in class

Trường học (5-18 tuổi)

Các dạng trường học

New Zealand có ba loại trường học bao gồm: - trường công lập, nơi 85% trẻ em Kiwi đi học - trường tổng hợp của bang, có thể do một đức tin tôn giáo điều hành hoặc sử dụng phương pháp giảng dạy chuyên biệt – và trường tư thục.

Secondary schools students interacting & learning vocational subjects

Trường phổ thông trung học

(Tuổi từ 13-18, lớp 9-13)

intermediate school students learning in the classroom

Trường trung học cơ sở

(Tuổi từ 11-12, lớp 7-8)

primary school students studying subjects guided by the New Zealand National Curriculum

Trường tiểu học

(Tuổi từ 5-10, lớp 1-6)

New Zealand teachers providing learning support around study subjects and papers

Quyết định ngành học không phải là một quyết định dễ dàng. Bạn cần sự giúp đỡ không?

Khám phá thêm

Trường họcTrường đại học và giáo dục đại họcHọc tiếng Anh